MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Kategoria: Uncategorised
Monika Słomińska

 

 

„Sport to nie tylko radość życia i zabawa, ale także nauka pokojowego współistnienia, otwarcie na inne kultury, sposób nawiązywania kontaktów między narodami”

Jan Paweł II
Słowa wygłoszone w 1984 na Stadionie Olimpijskim w Rzymie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Biegi imienia Jana Pawła II były formą włączenia się placówki w Obchody Roku Jana Pawła II Zgromadziły dzieci, młodzież oraz dorosłych uczestników. Sportowcy uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami wręczanymi przez organizatorów: ks. dziekana Andrzeja Więckowskiego oraz władze samorządowe miasta i powiatu, radnych miejskich oraz dyrekcję MOSiRu. Oprócz biegów MOSiR zorganizował Ogólnopolski Turniej Szachowy. W turnieju poprzedzonym słowami kapłana Andrzeja Więckowskiego uczestniczyli młodzi i starsi szachiści z całej Polski

Imprezy:

Biegi ku czci Św. Jana Pawła II - 11 kwietnia

Turniej szachowy ku czci Św. Jana Pawła II -  31 maja

 

 | Strona główna