LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO

Kategoria: Uncategorised
Marzanna Łabędzka

 

 

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”

Jan Paweł II

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Sucharskiego. Do udziału w konkursie multimedialnym „Wartości, którymi żył i które propagował Jan Paweł II” zaproszeni zostali sierpeccy uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich. Honorowy patronat nad konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. Laureaci konkursu za swe prace otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

 

III Konkurs Multimedialny „Nauczanie Jana Pawła II do młodych” - 30 kwietnia

 

 

 | Strona główna