SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ

Kategoria: Uncategorised
Monika Słomińska

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej. Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły aktywnie włączając się w obchody Roku Jana Pawła II przygotowali akademię ku czci Papieża Jana Pawła II, która zainteresowała zarówno społeczność szkolną, jak i wiernych Kościoła p.w. św. Stanisława Kostki oraz pensjonariuszy i opiekunów Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Uczniowie wzięli udział w konkursach organizowanych przez własną szkołę oraz Szkołę Podstawową nr 3 i Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Zmagania literackie, plastyczne i sportowe integrowały uczniów przybliżając Wielkość Papieża Jana Pawła II. Aktywność uczniów szkoły została nagrodzona ich udziałem w dwudniowej wycieczce: „Śladami Jana Pawła II”

 

Imprezy:

Konkurs literacki dla klas 1-3 i 4-6 "Jan Paweł II żyje w naszych sercach" - 4 marca

Konkurs plastyczny dla klas 0-3 i 4-6  "Jan Paweł II w oczach dziecka" - 27 marca

Turniej sportowo-edukacyjny "Puchar Jezusa" - 2 kwietnia

Akademia dla społeczności lokalnej w kościele szkolnym - 6 kwietnia

Konkurs wiedzy dla klas 6 "Wielki Pontyfikat" - 16 października

Montaż słowno-muzyczny - Występ uczniów w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie - 20 października

 | Strona główna