UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II

Kategoria: Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji, Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, Parafia pw. św. Benedykta
Marzanna Łabędzka

 

Uroczystości ku czci św. Jana Pawła II.
Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Libery.
Akt Zawierzenia miasta Sierpc i mieszkańców ziemi sierpeckiej św. Janowi Pawłowi II przez dziekana sierpeckiego.

 

Termin: 22 października

Miejsce: Kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji

Organizator:  Rada Miejska, Burmistrz, Dziekan Sierpecki wraz z Kapłanami

Uczestnicy: Biskup Płocki Piotr Libera, parafianie, mieszkańcy Sierpca

 

W dniu 22 października br. odbyły się, w sierpeckiej farze, z udziałem biskupa płockiego Piotra Libery, uroczystości zawierzenia miasta świętemu Janowi Pawłowi II. Uroczystości połączone były z wprowadzeniem relikwii pierwszego stopnia świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności i ludzi pracy.

W tej wyjątkowo podniosłej uroczystości uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu sierpeckiego, poczty sztandarowe i mieszkańcy Sierpca.  Ksiądz biskup Piotr Libera, w okolicznościowym kazaniu, podkreślił przywiązanie sierpczan do papieża Jana Pawła II. Jego pontyfikat Sierpc uczcił nazwaniem największego osiedla mieszkaniowego Jego imieniem. Kolejnym aktem było nadanie, w 1999 roku, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Sierpca oraz ustanowienie, decyzją rady Miejskiej, roku 2014 – ROKIEM JAJA PAWŁA II.

Podczas Eucharystii ks. dziekan Andrzej Więckowski odczytał akt zawierzenia miasta i parafii św. Janowi Pawłowi II. Na zakończenie licznie obecni wierni zostali pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II, mogli je także ucałować.

Po mszy świętej odbył się koncert w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.


AKT ZAWIERZENIA MIASTA SIERPC I MIESZKAŃCÓW ZIEMI SIERPECKIEJ ŚW. JANOWI PAWŁOWI II
PRZEZ DZIEKANA SIERPECKIEGO.

Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, przez Ojczyznę, Kościół i świat. Dziękujemy za twą świętość, za mądrość i odwagę, za twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję twój uśmiech; za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś im pociechę, a nieraz i niepokój serca, który przyczynił się do pojednania z Bogiem i ludźmi.

Święty Janie Pawle, dziś w obecności Pasterza naszej diecezji, kapłanów i sióstr zakonnych, w obecności władz miasta Sierpca i wszystkich tu zgromadzonych zawierzamy Ci nasze miasto, które przeżywa Rok Jana Pawła, zawierzamy Ci także wszystkich, którzy zamieszkują tę sierpecką ziemię.

Święty Janie Pawle, w Tobie Bóg ukazał piękno i godność człowieka, stworzone­go na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka. Współpracując z łaską chrztu świętego nieustannie realizowałeś powołanie do świętości. Pomóż nam, byśmy i my przyjęli i realizo­wali to najważniejsze Boże wezwanie.

Pasterzu, wpatrzony w najwyższego Pasterza, który daje życie na krzyżu za swoje owce. W Tobie odkrywaliśmy Jezusa, Dobrego Pasterza, i razem z Tobą kroczyliśmy za Nim, ufni, że obronisz nas przed wilkiem, duchem kłamstwa i ciemności. Wyproś nam ducha chrześcijańskiej gorliwości, ducha odwagi i męstwa w wyznawaniu naszej wiary, aby Chrystus w nas i przez nas wzrastał. Niech twój przykład modlitwy, różańca i adoracji będzie dla nas wskazówką, zachętą i zobowiązaniem, abyśmy nie zaniedbywali niedzielnej Mszy św., sakra­mentów świętych i ducha pobożności.

Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny i wyproś dla nich uzdrowienie. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech rodziny będą „Bogiem silne". Wstawiaj się za młodym pokoleniem, aby znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Święty Janie Pawle, strzeż nasze rodziny i pozwól im doświadczać w codziennym życiu "pięknej miłości", w której obecna jest moc Chrystusa - Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata.

Święty Janie Pawle, Tobie zawierzamy nasze parafie, nasze szkoły, zakłady pracy i biura, ludzi chorych i cierpiących, starców i dzieci; bądź orędownikiem dla nas wszystkich!

Święty Janie Pawle II, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. Tym bardziej pozostaniesz bliski teraz w tych świętych relikwiach, będziesz zawsze naszym Bratem, naszym Kochanym Ojcem świętym. Tobie się zawierzamy. Ufamy w miłosierdzie Boże i moc Twej ojcowskiej modlitwy. Amen.

Ks. Andrzej Więckowski - dziekan sierpecki

 

DSC_7272_wm.jpgDSC_7273_wm.jpgDSC_7277_wm.jpgDSC_7279_wm.jpgDSC_7282_wm.jpgDSC_7284_wm.jpgDSC_7285_wm.jpgDSC_7286_wm.jpgDSC_7287_wm.jpgDSC_7294_wm.jpgDSC_7295_wm.jpgDSC_7297_wm.jpgDSC_7298_wm.jpgDSC_7300_wm.jpgDSC_7303_wm.jpgDSC_7306_wm.jpgDSC_7308_wm.jpgDSC_7311_wm.jpgDSC_7313_wm.jpgDSC_7316_wm.jpgDSC_7317_wm.jpgDSC_7322_wm.jpgDSC_7323_wm.jpgDSC_7329_wm.jpgDSC_7330_wm.jpgDSC_7331_wm.jpgDSC_7334_wm.jpg

 

 | Strona główna